Pregnant women Ne Demek? Türkçesi + Nedir?

 "Pregnant women," İngilizce'de "gebe kadınlar" anlamına gelir. Bu ifade, hamile olan kadınları tanımlar. İşte "pregnant women" ifadesinin açıklamasıyla birlikte 5 örnek cümle:

 1. Pregnant women should take prenatal vitamins to ensure they receive essential nutrients during pregnancy.

  (Gebeler, hamilelikleri sırasında temel besin maddelerini almak için prenatal vitaminler almalıdır.)

 2. The hospital has a special clinic for pregnant women to receive prenatal care.

  (Hastanede gebelerin prenatal bakım alması için özel bir klinik bulunmaktadır.)

 3. It's important for pregnant women to maintain a healthy lifestyle and diet for the well-being of the baby.

  (Bebeklerin sağlığı için gebe kadınların sağlıklı bir yaşam tarzını ve diyeti sürdürmeleri önemlidir.)

 4. Pregnant women often experience various physical and emotional changes during their pregnancy.

  (Gebeler sıklıkla hamilelikleri sırasında çeşitli fiziksel ve duygusal değişiklikler yaşarlar.)

 5. The doctor recommended that pregnant women attend childbirth classes to prepare for labor and delivery.

  (Doktor, doğum ve teslimat için hazırlık yapmak için gebelerin doğum sınıflarına katılmalarını önerdi.)

  Pregnant women - Gebe, hamile kadınlar


Yorumlar