Recipient Ne Demek? Türkçesi + Video

"Recipient," İngilizce'de "alıcı" veya "teslim alan" anlamına gelir. Bu kelime, bir şeyin veya bilginin alındığı veya teslim edildiği kişiyi veya varlığı ifade etmek için kullanılır. İşte "recipient" kelimesinin açıklamasıyla birlikte 5 örnek cümle:

  1. The recipient of the package should sign for it upon delivery. (Paketin alıcısı, teslimat sırasında onay için imza atmış olmalıdır.)

  2. She was the recipient of the prestigious award for her outstanding contributions to science. (O, bilime yaptığı olağanüstü katkıları nedeniyle prestijli ödülün sahibi oldu.)

  3. The email was sent to the wrong recipient, causing confusion in the office. (E-posta yanlış alıcıya gönderildi ve bu da ofiste karışıklığa neden oldu.)

  4. The scholarship was awarded to the deserving recipient based on academic achievements and community involvement. (Burs, akademik başarılar ve toplumsal katılıma dayalı olarak hak eden alıcıya verildi.)

  5. The organization distributed food and clothing to the needy recipients during the holiday season. (Kuruluş, tatil sezonunda ihtiyaç sahibi alıcılara yiyecek ve giysi dağıttı.)

    Recipient - Alıcı, Teslim alan


Yorumlar