Ringing the bell Ne Demek? Türkçesi + Video

"Ringing the bell," İngilizce'de "zili çalmak" veya "kapı ziline basmak" anlamına gelir. Genellikle bir kapıyı çalmak veya zilini çalmak için kullanılan bir ifadedir. İşte "ringing the bell" ifadesinin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. I'll be at your front door in a moment; please wait for me to ring the bell. (Bir an sonra kapınızın önünde olacağım; lütfen zili çalmamı bekleyin.)

  2. She rang the bell, but there was no response from inside the house. (Zili çaldı, ancak evden içeriden cevap gelmedi.)

  3. The delivery person will ring the bell when your package arrives. (Teslimat görevlisi, paketiniz geldiğinde zili çalacak.)

  4. I'm not sure if anyone is home, but I'll try ringing the bell to see if someone answers. (Kimse evde mi bilmiyorum, ama biri cevap verirse zili çalmayı deneyeceğim.)

  5. Don't forget to ring the bell when you arrive at the hotel so they can open the gate for you. (Otele geldiğinizde kapıyı sizin için açabilmeleri için zili çalmayı unutmayın.)

    Ringing the bell - Zili çalmak


Yorumlar