Screwdriver Ne Demek? Türkçesi + Video

"Screwdriver," İngilizcede "tornavida" olarak adlandırılır ve genellikle vidaları sıkıştırmak veya gevşetmek için kullanılan bir el aletidir. İşte bu terimin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. I need a screwdriver to assemble this piece of furniture. (Bu mobilyayı monte etmek için bir tornavida gerekiyor.)

  2. Can you pass me the Phillips-head screwdriver from the toolbox? (Tornavida kutusundan Phillips başlı tornavidayı bana uzatabilir misin?)

  3. The repairman used a screwdriver to open the back of the electronic device. (Tamirci, elektronik cihazın arkasını açmak için bir tornavida kullandı.)

  4. She tightened the loose screws on the bicycle with a screwdriver. (Bisikletin üzerindeki gevşek vidaları bir tornavida ile sıkılaştırdı.)

  5. Before attempting to fix the computer, make sure you have the right screwdriver for the job. (Bilgisayarı tamir etmeye başlamadan önce iş için doğru tornavidanız olduğundan emin olun.)

    Screwdriver - Tornavida


Yorumlar