Side effects Ne Demek? Türkçesi + Video

 "Side effects," İngilizce'de "yan etkiler" veya "yan etkileri" olarak kullanılan bir terimdir. Genellikle ilaçların veya tedavilerin kullanılması sonucu ortaya çıkan istenmeyen reaksiyonları ifade eder. İşte "side effects" ifadesinin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. The doctor explained the possible side effects of the medication before prescribing it. (Doktor, ilacın olası yan etkilerini reçete etmeden önce açıkladı.)

  2. Some common side effects of this vaccine include mild fever and fatigue. (Bu aşının yaygın yan etkileri arasında hafif ateş ve yorgunluk bulunur.)

  3. It's important to be aware of the potential side effects when starting a new treatment. (Yeni bir tedaviye başlarken potansiyel yan etkileri bilmek önemlidir.)

  4. The patient experienced nausea and dizziness as side effects of the chemotherapy. (Hasta, kemoterapinin yan etkileri olarak mide bulantısı ve baş dönmesi yaşadı.)

  5. Although the medication was effective, the side effects were challenging to manage. (İlaç etkili olsa da, yan etkileri yönetmek zorlu oldu.)

    Side effects - Yan etkiler


Yorumlar