Straw Ne Demek? Türkçesi + Video

 "Straw," İngilizcede "hasır" veya "saman" anlamına gelir. Genellikle ineklerin, atların veya diğer hayvanların yem olarak tükettiği bitki saplarından yapılan malzemeyi ifade eder. Ayrıca içeceklerin içinde karıştırmak veya içmek için kullanılan ince plastik veya kağıt boru anlamına da gelir. İşte bu terimin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. Farmers use straw as bedding for their animals in the barn. (Çiftçiler ahırda hayvanlarının yatağı olarak saman kullanırlar.)

  2. We sat on the porch and sipped our drinks through colorful straws. (Verandada oturduk ve renkli pipetlerle içkilerimizi yudumladık.)

  3. The scarecrow in the field was made from old clothes and straw. (Tarladaki korkuluk eski kıyafetlerden ve samandan yapılmıştı.)

  4. She ordered a smoothie and requested a paper straw to reduce plastic waste. (Bir smoothie sipariş etti ve plastik atığı azaltmak için kağıt pipet istedi.)

  5. We put straw on the garden beds to help retain moisture and keep the soil cool. (Toprak nemini korumaya ve toprağı serin tutmaya yardımcı olması için bahçe yataklarına saman koyduk.)

    Straw - Pipet, Hasır, saman


Yorumlar