Swap Ne Demek? Türkçesi + Video

"Swap" kelimesi Türkçe'de "değiş tokuş" veya "değişim" anlamına gelir. Genellikle iki veya daha fazla taraf arasında varlıkların, hakların veya anlaşmaların değiştirilmesi veya takas edilmesi anlamında kullanılır. İşte "swap" kelimesinin kullanıldığı 5 örnek cümle:


  • We decided to swap our old textbooks with each other to save money for the new semester.
  • Yeni dönem için para tasarrufu yapmak için eski ders kitaplarımızı birbirimizle değiştirmeye karar verdik.

  • The two countries agreed to swap prisoners as a sign of goodwill.
  • İki ülke, iyi niyet göstergesi olarak mahkumları değiştirmeyi kabul ettiler.

  • She swapped her regular coffee for a herbal tea in an effort to reduce her caffeine intake.
  • Kafein alımını azaltmak için düzenli kahvesini bitki çayıyla değiştirdi.

  • The company offered a stock swap deal to acquire the competitor's assets.
  • Şirket, rakibin varlıklarını elde etmek için hisse takası anlaşması sundu.

  • They decided to swap roles for a day, with the boss working as an intern and the intern taking on the role of the boss.
  • Bir gün rollerini değiştirmeye karar verdiler, patron stajyer olarak çalışırken stajyer patronun rolünü üstlendi.Swap - Değiş TokuşYorumlar