Take off Ne Demek? Türkçesi + Video

"Take off," İngilizcede "havalanmak" veya "kalkış yapmak" anlamına gelir. Bu terim, uçakların pistten yükselerek uçuşa başladığı anı ifade eder. Ayrıca, bir şeyin veya bir işin başladığı veya hız kazandığı anlamında da kullanılabilir. İşte bu terimin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. The airplane is about to take off, so please fasten your seatbelts and prepare for departure. (Uçak havalanmak üzere, bu nedenle emniyet kemerinizi bağlayın ve kalkışa hazırlanın lütfen.)

  2. The pilot announced that the flight would take off on schedule despite the weather conditions. (Pilot, hava koşullarına rağmen uçuşun programlandığı gibi kalkacağını duyurdu.)

  3. The rocket is ready to take off and carry the satellite into space. (Roket, uyduyu uzaya taşımak için hazır kalkış yapmaya.)

  4. The race is about to take off, and the athletes are lining up at the starting line. (Yarış hemen başlayacak ve sporcular başlangıç çizgisinde sıralanıyor.)

  5. The new business venture is expected to take off quickly due to high demand for its products. (Yeni iş girişiminin ürünlerine olan yüksek talep nedeniyle hızla başlaması bekleniyor.)

    Take off - Havalanmak


Yorumlar