Turn Ne Demek? Türkçesi + Video

 "Turn," İngilizce'de bir nesnenin veya kişinin yönünü veya pozisyonunu değiştirmek anlamına gelir. Bu kelime, bir şeyin döndürülmesi, dönmesi veya yönlendirilmesi durumlarını ifade eder. Aynı zamanda bir sıranın veya dönemin sona erdiği veya başladığı anlamına gelir. İşte "turn" kelimesinin açıklamasıyla birlikte 5 örnek cümle:

 1. She turned the key to unlock the door and entered the house.

  (Kapıyı açmak için anahtarı çevirdi ve eve girdi.)

 2. The car made a sharp turn to avoid the obstacle in the road.

  (Araba, yoldaki engeli önlemek için keskin bir dönüş yaptı.)

 3. It's your turn to play chess; I've been waiting for my move.

  (Sıra sende satranç oynamakta; hamlemi bekliyordum.)

 4. The seasons turn from summer to autumn, bringing cooler weather.

  (Mevsimler yazdan sonbahara döner, daha serin hava getirir.)

 5. He decided to take a new turn in his career and start a business of his own.

  (Kariyerinde yeni bir yön almayı ve kendi işini kurmayı kararlaştırdı.)

  Turn - Yönünü pozisyonunu değiştirme


Yorumlar