Zemheride sür de çalı ile sür

Bu atasözü, verimli bir tarım yapabilmek için zorlu şartlar altında bile tarlayı sürmenin önemini vurgular. İşte atasözünün temel öğeleri:


Zorlu Koşullarda Çalışma Azmi: Atasözü, tarımın zorlu kış şartlarında, özellikle zemheri (kışın en soğuk dönemi) zamanında bile yapılması gerektiğini belirtir. Bu, mevsim ne olursa olsun çalışma azminin ve çabanın önemini vurgular.


Verimlilik İçin Erken Hazırlık: Erken ve zorlu bir dönemde tarlayı sürmek, tarım için gerekli hazırlıkların zamanında yapılmasını sağlar. Bu, daha iyi bir ürün alabilmek için yapılan bir ön hazırlıktır ve bu yolla toprak daha verimli hale getirilir.


Özveri ve Kararlılık: Atasözü, çiftçinin verimli bir ürün alabilmek için her türlü zorluğa göğüs gererek tarlayı sürmesi gerektiğini ifade eder. Bu, özveri ve kararlılığın başarıya ulaşmada kilit faktörler olduğunu gösterir.


Basit Araçların Bile Değeri: "Çalı ile sür" ifadesi, en basit araçların bile zor durumda faydalı olabileceğini, önemli olanın işi yapmak için gerekli azim ve kararlılık olduğunu belirtir. Kullanılan araç ne olursa olsun, tarlanın sürülmesi gerektiğini vurgular.


Sonuç olarak, "Zemheride sür de çalı ile sür" atasözü, verimli bir tarım sezonu için zorlu koşullarda bile yapılan hazırlığın ve çalışmanın önemini vurgular. Bu atasözü, çiftçilere ve genel olarak tüm işlerde, zorluklara rağmen özveriyle çalışmanın ve hazırlıklı olmanın değerini hatırlatır. Her koşulda yapılan çalışmanın, uzun vadede olumlu sonuçlar doğuracağının altını çizer.Yorumlar