Amplifying ne demek?

"Amplifying" kelimesi Türkçeye "yükseltme" veya "güçlendirme" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir sesin, sinyalin, mesajın veya başka bir şeyin hacmini, gücünü veya etkisini artırma işleminin gerçekleştirilmesini ifade eder.

"Amplifying" kelimesi hem somut (örneğin, sesin yükseltilmesi) hem de mecazi (örneğin, bir durumun veya fikrin öneminin artırılması) bağlamlarda kullanılabilir.


İşte "amplifying" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The conference organizers are amplifying efforts to ensure a wider participation this year."
Türkçe: "Konferans organizatörleri, bu yıl daha geniş bir katılım sağlamak için çabaları güçlendiriyor."

English: "Amplifying the voice of marginalized communities is crucial for achieving social justice."
Türkçe: "Marjinalleşmiş toplulukların sesini güçlendirmek, sosyal adaleti sağlamak için hayati önem taşır."

English: "The band is amplifying their sound with new instruments for the upcoming tour."
Türkçe: "Grup, yaklaşan tur için seslerini yeni enstrümanlarla güçlendiriyor."

English: "She is amplifying her business by expanding into new markets."
Türkçe: "Yeni pazarlara genişleterek işini güçlendiriyor."

English: "Amplifying the signal in this area will improve communication for everyone."
Türkçe: "Bu alandaki sinyali güçlendirmek, herkes için iletişimi iyileştirecek."

Yorumlar