Amplitude ne demek?

"Amplitude" kelimesi Türkçeye "genlik" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle fizik ve mühendislikte bir dalganın en yüksek noktasının (tepe) ve en düşük noktasının (çukur) orta noktası arasındaki mesafeyi ifade etmek için kullanılır.

Ses dalgaları, radyo dalgaları ve diğer birçok dalga formu için önemli bir özelliktir. Amplitude, dalganın gücü veya şiddeti ile ilişkilidir. Mecazi anlamda, bir şeyin kapsamı, derecesi veya etkisinin büyüklüğünü ifade etmek için de kullanılabilir.İşte "amplitude" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The amplitude of the sound wave determines how loud the sound is."

Türkçe: "Ses dalgasının genliği, sesin ne kadar yüksek olduğunu belirler."


English: "In physics, amplitude is a measure of the change in a periodic variable."

Türkçe: "Fizikte, genlik, periyodik bir değişkende meydana gelen değişimin bir ölçüsüdür."


English: "The earthquake had a high amplitude, indicating a strong tremor."

Türkçe: "Depremin yüksek bir genliği vardı, bu da güçlü bir sarsıntı olduğunu gösteriyordu."


English: "The therapist measured the amplitude of the patient's joint movement during rehabilitation."

Türkçe: "Terapist, rehabilitasyon sırasında hastanın eklem hareketinin genliğini ölçtü."


English: "The amplitude of her emotions varied greatly, from joy to sorrow."

Türkçe: "Onun duygularının genliği, sevinçten hüzne kadar büyük ölçüde değişiyordu."

Yorumlar