Amply ne demek?

"Amply" kelimesi Türkçeye "yeterince" veya "bol bol" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir şeyin yeterli veya fazlasıyla yapıldığını, genellikle yeterli miktarda veya daha fazlası olduğunu belirtmek için kullanılır.

Mecazi anlamda, bir şeyin gereğinden fazla veya beklenenden daha fazla olduğunu ifade etmek için de kullanılabilir.İşte "amply" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The research was amply funded, allowing for extensive experiments."

Türkçe: "Araştırma bol bol finanse edildi, bu da kapsamlı deneyler yapılmasına olanak sağladı."


English: "Her experience in the field amply qualifies her for the job."

Türkçe: "Sahadaki deneyimi, onu iş için yeterince nitelikli hale getirir."


English: "The success of the project was amply demonstrated by its results."

Türkçe: "Projenin başarısı, sonuçlarıyla bol bol gösterildi."


English: "He amply apologized for the misunderstanding, ensuring no hard feelings remained."

Türkçe: "Yanlış anlaşılmadan dolayı bol bol özür diledi, böylece kötü duyguların kalmadığından emin oldu."


English: "The garden amply provides us with fresh vegetables all summer long."

Türkçe: "Bahçe, bize tüm yaz boyunca bol bol taze sebze sağlar."

Yorumlar