Ampulla ne demek?

"Ampulla" kelimesi Türkçeye, anatomi ve biyoloji alanında kullanılan bir terim olan "ampul" olarak çevrilebilir.

Bu terim, vücuttaki bazı tübüler yapıların genişlemiş kısımlarını ifade eder, özellikle sindirim sistemi, kan damarları veya sinir sisteminde bulunabilen genişlemeler için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur, çünkü bu terim spesifik anatomik yapıları tanımlar.İşte "ampulla" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The ampulla of Vater is a crucial structure where the bile duct and pancreatic duct meet and empty into the duodenum."

Türkçe: "Vater ampulü, safra kanalı ve pankreas kanalının buluşup duodenuma boşaldığı kritik bir yapıdır."


English: "During the procedure, the surgeon carefully examined the ampulla to ensure there were no blockages."

Türkçe: "İşlem sırasında, cerrah tıkanıklık olup olmadığını sağlamak için ampulu dikkatle inceledi."


English: "In some fish species, the ampulla of Lorenzini is an electroreceptive organ that helps them sense electric fields in water."

Türkçe: "Bazı balık türlerinde, Lorenzini ampulü, onların suda elektrik alanlarını algılamalarına yardımcı olan elektroreseptif bir organdır."


English: "The doctor explained that inflammation of the ampulla can lead to digestive issues and pain."

Türkçe: "Doktor, ampulün iltihaplanmasının sindirim sorunlarına ve ağrıya yol açabileceğini açıkladı."


English: "Researchers are studying the function of the ampulla in various marine animals to understand their navigation abilities."

Türkçe: "Araştırmacılar, çeşitli deniz hayvanlarında ampulün fonksiyonunu, onların navigasyon yeteneklerini anlamak için incelemektedirler."

Yorumlar