Ampullae ne demek?

"Ampullae" kelimesi, "ampulla" kelimesinin çoğul formudur ve Türkçeye "ampuller" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle biyoloji ve anatomi alanında kullanılır ve vücuttaki bazı kanalların veya tübüler yapıların genişlemiş kısımlarını ifade eder.

Bu genişlemeler, sindirim sistemi, kan damarları veya sinir sistemi gibi çeşitli sistemlerde bulunabilir. Mecazi bir anlam taşımaz, çünkü bu terim belirli anatomik yapıları tanımlamak için kullanılır.İşte "ampullae" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The ampullae of Lorenzini are special sensing organs found in sharks, allowing them to detect electrical fields in the ocean."

Türkçe: "Lorenzini ampulleri, köpekbalıklarında bulunan özel algılama organlarıdır ve onların okyanusta elektrik alanlarını algılamalarını sağlar."


English: "Surgeons need to be careful not to damage the ampullae while performing operations near the bile duct."

Türkçe: "Cerrahlar, safra kanalı yakınlarında operasyon yaparken ampullere zarar vermemeye dikkat etmelidirler."


English: "The study focuses on the role of the ampullae in the balance and navigation of marine animals."

Türkçe: "Çalışma, deniz hayvanlarının denge ve navigasyonundaki ampullerin rolüne odaklanmaktadır."


English: "Infection of the ampullae can lead to serious health problems, requiring immediate medical attention."

Türkçe: "Ampullerin enfeksiyonu ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve derhal tıbbi müdahale gerektirir."


English: "The presence of multiple ampullae along the ducts increases the surface area for absorption and secretion."

Türkçe: "Kanallar boyunca birden fazla ampulün bulunması, emilim ve salgılama için yüzey alanını artırır."

Yorumlar