Amputate ne demek?

"Amputate" kelimesi Türkçeye "ampute etmek" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir uzvun veya vücudun bir parçasının cerrahi olarak kesilip çıkarılması işlemine atıfta bulunur.

Genellikle travma, enfeksiyon, hastalık veya dolaşım bozukluğu gibi nedenlerle yapılan bu işlem, vücuttaki hasarlı veya ölü dokuyu uzaklaştırmayı amaçlar. Mecazi bir anlamı yoktur, çünkü bu terim belirli bir tıbbi işlemi tanımlar.İşte "amputate" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The doctor had to amputate the soldier's leg to save his life after the injury."

Türkçe: "Doktor, yaralanmanın ardından askerin hayatını kurtarmak için bacağını ampute etmek zorunda kaldı."


English: "Severe frostbite can lead to tissue death, necessitating the amputation of affected limbs."

Türkçe: "Şiddetli donma, dokunun ölümüne ve etkilenen uzuvların amputasyonunu gerektirebilir."


English: "After the accident, surgeons amputated her arm to prevent the spread of infection."

Türkçe: "Kazadan sonra, cerrahlar enfeksiyonun yayılmasını önlemek için kolunu ampute ettiler."


English: "The decision to amputate is often difficult, but it may be necessary to ensure the patient's overall health."

Türkçe: "Ampute etme kararı genellikle zordur, ancak hastanın genel sağlığını sağlamak için gerekli olabilir."


English: "Advancements in prosthetic technology have improved the quality of life for many amputees."

Türkçe: "Protez teknolojisindeki ilerlemeler, birçok ampute için yaşam kalitesini artırdı."

Yorumlar