Amputated ne demek?

"Amputated" kelimesi, "ampute edilmiş" anlamına gelir ve bir uzvun veya vücudun bir parçasının cerrahi olarak kesilip çıkarıldığını ifade eder.

Bu terim, genellikle travma, enfeksiyon, hastalık veya dolaşım bozukluğu gibi tıbbi nedenlerle yapılan bir işlemi tanımlamak için kullanılır. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan fiziksel bir durumu belirtir.İşte "amputated" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "His arm was amputated following a severe industrial accident."

Türkçe: "Kolü, ciddi bir endüstriyel kazanın ardından ampute edildi."


English: "She has been learning to walk again with a prosthetic leg after her foot was amputated."

Türkçe: "Ayağı ampute edildikten sonra protez bir bacakla tekrar yürümeyi öğreniyor."


English: "The soldier returned home with an amputated leg, a reminder of the war's brutality."

Türkçe: "Asker, savaşın acımasızlığını hatırlatan ampute edilmiş bir bacakla eve döndü."


English: "Medical advances have significantly improved the outcome for patients with amputated limbs."

Türkçe: "Tıbbi ilerlemeler, ampute edilmiş uzuvlara sahip hastaların sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirdi."


English: "The decision to have her finger amputated was difficult, but it was necessary to stop the infection."

Türkçe: "Parmağının ampute edilmesi kararı zordu, ancak enfeksiyonu durdurmak için gerekliydi."

Yorumlar