Amulet ne demek?

"Amulet" kelimesi, "kötü ruhları veya tehlikeleri uzak tutmak amacıyla taşınan bir nesne" anlamına gelir. Genellikle takı olarak kullanılan bu nesneler, koruma ve şans getirdiğine inanılan semboller, taşlar veya yazıtlar içerebilir.

Türkçede "muska" veya "tılsım" olarak çevrilebilir. Mecazi bir anlam taşımaz; genellikle doğrudan fiziksel bir nesneyi ifade eder.İşte "amulet" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "She wore an amulet around her neck for protection."

Türkçe: "Korunma amacıyla boynuna bir muska taktı."


English: "The ancient amulet was discovered in the ruins, believed to ward off evil spirits."

Türkçe: "Antik muska, kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılarak harabelerde keşfedildi."


English: "Many sailors wore amulets to ensure a safe journey across the sea."

Türkçe: "Birçok denizci, denizde güvenli bir yolculuk sağlamak için muskalar taktı."


English: "The amulet contained inscriptions from an old spell for luck."

Türkçe: "Muska, şans için eski bir büyüden alınma yazıtlar içeriyordu."


English: "In some cultures, amulets are given to children to protect them from harm."

Türkçe: "Bazı kültürlerde, çocukları zarardan korumak için onlara muskalar verilir."

Yorumlar