Amygdala ne demek?

"Amygdala" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "badem şeklinde" (amygdala: badem, la: şeklinde) olarak çevrilebilir.

Tam anlamıyla, beyinde duyguları, özellikle korku ve zevki işleyen badem şeklindeki bir çekirdektir.

Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle duygusal tepkiler ve bellek oluşumu bağlamında tartışılır.İşte "amygdala" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The amygdala plays a crucial role in processing our emotions."

Türkçe: "Amigdala, duygularımızı işlemede hayati bir rol oynar."


English: "Fear responses are directly linked to the amygdala."

Türkçe: "Korku tepkileri doğrudan amigdalayla bağlantılıdır."


English: "Studies have shown that the amygdala is more active in people with anxiety disorders."

Türkçe: "Çalışmalar, anksiyete bozukluğu olan kişilerde amigdalanın daha aktif olduğunu göstermiştir."


English: "The amygdala is not only about fear; it also plays a role in pleasure and reward."

Türkçe: "Amigdala sadece korku ile ilgili değildir; aynı zamanda zevk ve ödülde de bir rol oynar."


English: "Memory formation is significantly influenced by the amygdala, especially emotional memories."

Türkçe: "Bellek oluşumu, özellikle duygusal anılar olmak üzere, amigdala tarafından önemli ölçüde etkilenir."

Yorumlar