Amygdalae ne demek?

"Amygdalae" kelimesi, "amygdala" kelimesinin çoğul formudur ve Türkçeye "bademcikler" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle beyinde bulunan, duygusal tepkileri, özellikle korku ve mutluluk duygularını düzenleyen iki badem şeklindeki yapıyı ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, nöroloji ve psikoloji alanlarında duygusal işleme ve bellek ile ilgili bağlamlarda kullanılır.İşte "amygdalae" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The amygdalae are involved in the emotional modulation of memories."

Türkçe: "Amigdalalar, anıların duygusal modülasyonunda rol oynar."


English: "During a fear response, both amygdalae are activated to process the threat."

Türkçe: "Bir korku tepkisi sırasında, tehdidi işlemek için her iki amigdala da aktive olur."


English: "The size of the amygdalae can vary significantly among individuals."

Türkçe: "Amigdaların boyutu bireyler arasında önemli ölçüde değişiklik gösterebilir."


English: "Researchers study the amygdalae to understand anxiety and post-traumatic stress disorder better."

Türkçe: "Araştırmacılar, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğunu daha iyi anlamak için amigdaları inceler."


English: "The connection between the amygdalae and the prefrontal cortex is crucial for emotional regulation."

Türkçe: "Amigdalar ile prefrontal korteks arasındaki bağlantı, duygusal düzenleme için hayati öneme sahiptir."

Yorumlar