Amyl nitrite ne demek?

"Amyl nitrite" kelimesi, Türkçeye "amil nitrit" olarak çevrilebilir.

Bu terim, kimyasal bir bileşik anlamına gelir ve genellikle kalp ağrısını (angina pectoris) hafifletmek için kullanılır.

Ayrıca, bazı durumlarda tıbbi olmayan kullanımları da olmuştur, örneğin, rekreasyonel amaçlarla "uçucu nitritler" veya "popperlar" olarak kullanımı. Ancak, bu kullanım bazı sağlık riskleri taşıyabilir ve birçok ülkede düzenlemelere tabidir. Mecazi bir anlamı genellikle bulunmamaktadır.İşte "amyl nitrite" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Amyl nitrite is used to provide quick relief from angina attacks."

Türkçe: "Amil nitrit, anjina ataklarından hızlı rahatlama sağlamak için kullanılır."


English: "Inhalation of amyl nitrite causes the blood vessels to dilate, leading to a rapid decrease in blood pressure."

Türkçe: "Amil nitritin inhalasyonu, kan damarlarının genişlemesine neden olur ve bu da kan basıncında hızlı bir düşüşe yol açar."


English: "The use of amyl nitrite in recreational settings can be dangerous due to its potent effects."

Türkçe: "Amil nitritin rekreasyonel ortamlarda kullanımı, güçlü etkileri nedeniyle tehlikeli olabilir."


English: "Doctors sometimes prescribe amyl nitrite for patients with heart conditions."

Türkçe: "Doktorlar bazen kalp rahatsızlıkları olan hastalar için amil nitrit reçete ederler."


English: "The effects of amyl nitrite wear off quickly, usually within a few minutes."

Türkçe: "Amil nitritin etkileri hızla geçer, genellikle birkaç dakika içinde."

Yorumlar