Amyloid ne demek?

"Amyloid" kelimesi, "amiloid" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu terim, proteinlerin anormal birikiminden oluşan, özellikle Alzheimer hastalığı gibi bazı hastalıklarla ilişkilendirilen bir maddeyi ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur, çünkü bu terim tıbbi bir durumu tanımlar.İşte "amyloid" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Amyloid plaques are a hallmark of Alzheimer's disease, accumulating in the brain."

Türkçe: "Amiloid plaklar, Alzheimer hastalığının bir özelliği olup beyinde birikirler."


English: "The presence of amyloid deposits can lead to tissue damage and disease."

Türkçe: "Amiloid birikintilerinin varlığı, doku hasarına ve hastalığa yol açabilir."


English: "Researchers are studying how to prevent amyloid formation to combat neurodegenerative diseases."

Türkçe: "Araştırmacılar, nörodejeneratif hastalıklarla mücadele etmek için amiloid oluşumunu nasıl önleyeceklerini inceliyorlar."


English: "Certain proteins misfold and aggregate into amyloid fibrils, causing cellular dysfunction."

Türkçe: "Bazı proteinler yanlış katlanır ve hücresel işlev bozukluğuna neden olan amiloid fibrillerine toplanır."


English: "Detecting amyloid in the body can be a diagnostic tool for several types of amyloidosis."

Türkçe: "Vücutta amiloid tespit etmek, birkaç tür amiloidoz için bir teşhis aracı olabilir."

Yorumlar