Amyloid plaque ne demek?

"Amyloid plaque" kelimesi, "amiloid plak" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu terim, özellikle Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların gelişiminde önemli bir rol oynayan, beyinde protein birikintilerini ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim spesifik bir tıbbi durumu tanımlar.İşte "amyloid plaque" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The accumulation of amyloid plaques in the brain is a characteristic feature of Alzheimer's disease."

Türkçe: "Beyinde amiloid plakların birikimi, Alzheimer hastalığının karakteristik bir özelliğidir."


English: "Recent studies suggest that reducing amyloid plaque buildup might slow the progression of Alzheimer's."

Türkçe: "Son çalışmalar, amiloid plak birikiminin azaltılmasının Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabileceğini öne sürmektedir."


English: "Imaging techniques have advanced to detect amyloid plaques in living patients."

Türkçe: "Görüntüleme teknikleri, canlı hastalarda amiloid plakları tespit etme konusunda ilerleme kaydetmiştir."


English: "Researchers are focusing on how amyloid plaques contribute to neural damage."

Türkçe: "Araştırmacılar, amiloid plakların sinir hasarına nasıl katkıda bulunduğuna odaklanıyorlar."


English: "Certain drugs aim to clear amyloid plaques from the brain to improve cognitive function."

Türkçe: "Bazı ilaçlar, bilişsel fonksiyonu iyileştirmek için beyinden amiloid plakları temizlemeyi amaçlamaktadır."

Yorumlar