Amyloidosis ne demek?

"Amyloidosis" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek: "Amiloid" protein birikintisi anlamına gelir ve "osis" eki, bir hastalık veya durum anlamına gelir.

Tamamen Türkçeye çevirdiğimizde, "Amiloidozis," vücudun çeşitli dokularında ve organlarında anormal proteinlerin birikmesiyle karakterize bir hastalığı ifade eder.

Bu birikimler, organların ve dokuların normal işlevlerini bozabilir. Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim spesifik bir tıbbi durumu tanımlar.İşte "amyloidosis" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Amyloidosis can affect different organs in the body, including the heart, kidneys, and liver."

Türkçe: "Amiloidozis, kalp, böbrekler ve karaciğer dahil olmak üzere vücuttaki farklı organları etkileyebilir."


English: "The diagnosis of amyloidosis often involves biopsies to confirm the presence of amyloid deposits."

Türkçe: "Amiloidozis tanısı genellikle amiloid birikintilerinin varlığını onaylamak için biyopsileri içerir."


English: "Treatment for amyloidosis focuses on managing symptoms and slowing the progression of the disease."

Türkçe: "Amiloidozis tedavisi, semptomları yönetmeye ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya odaklanır."


English: "Early detection of amyloidosis is crucial for improving the patient's quality of life."

Türkçe: "Amiloidozisin erken tespiti, hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek için hayati öneme sahiptir."


English: "Researchers are studying new therapies to target and reduce amyloid buildup in amyloidosis patients."

Türkçe: "Araştırmacılar, amiloidozis hastalarında amiloid birikimini hedef alıp azaltacak yeni terapiler üzerinde çalışıyorlar."

Yorumlar