Amylopectin ne demek?

"Amylopectin" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "amilo-" nişasta anlamına gelir ve "pektin" genellikle bitkisel jel oluşturucu maddeler için kullanılan bir terimdir. Ancak bu bağlamda "amylopectin," bitkisel kaynaklardan elde edilen bir tür nişasta molekülünü ifade eder.

Tamamen Türkçeye çevirdiğimizde, amylopectin, bitkisel nişastanın iki ana bileşeninden biri olan ve dallı bir yapıya sahip kompleks bir polisakkarittir.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim spesifik bir biyokimyasal bileşiği tanımlar.İşte "amylopectin" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Amylopectin is responsible for the gelatinous texture of cooked rice."

Türkçe: "Amylopectin, pişmiş pirincin jelatinimsi dokusundan sorumludur."


English: "The structure of amylopectin allows it to be easily digested by enzymes in the human body."

Türkçe: "Amylopectin yapısı, insan vücudundaki enzimler tarafından kolayca sindirilmesini sağlar."


English: "High amylopectin content in potatoes makes them ideal for making mashed potatoes."

Türkçe: "Patateslerdeki yüksek amylopectin içeriği, onları püre yapmak için ideal hale getirir."


English: "The branching pattern of amylopectin molecules affects the viscosity of starch solutions."

Türkçe: "Amylopectin moleküllerinin dallanma deseni, nişasta çözeltilerinin viskozitesini etkiler."


English: "Researchers are studying the role of amylopectin in the glycemic response of different foods."

Türkçe: "Araştırmacılar, farklı gıdalardaki glisemik yanıtta amylopectin'in rolünü inceliyorlar."

Yorumlar