Amyotrophic lateral sclerosis ne demek?

"Amyotrophic lateral sclerosis" terimini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

"Amyotrophic" kelimesi, "kasları besleyememe" anlamına gelir.

"Lateral" kelimesi, "yanal" anlamına gelir.

"Sclerosis" kelimesi, "sertleşme" veya "skleroz" anlamına gelir.

Bu terimi tamamen Türkçeye çevirdiğimizde, "Amyotrofik lateral skleroz" (ALS) olarak bilinen, kasların giderek zayıflamasına ve atrofiye (kas kaybına) neden olan, merkezi sinir sisteminin kronik bir hastalığıdır.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, belirli bir nörolojik hastalığı tanımlar.İşte "amyotrophic lateral sclerosis" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Stephen Hawking was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis at the age of 21."

Türkçe: "Stephen Hawking, 21 yaşındayken amyotrofik lateral skleroz teşhisi aldı."


English: "Amyotrophic lateral sclerosis affects nerve cells in the brain and the spinal cord."

Türkçe: "Amyotrofik lateral skleroz, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkiler."


English: "There is currently no cure for amyotrophic lateral sclerosis, but treatment can help manage symptoms."

Türkçe: "Şu anda amyotrofik lateral skleroz için bir tedavi yoktur, ancak tedavi semptomları yönetmeye yardımcı olabilir."


English: "The Ice Bucket Challenge raised significant funds for amyotrophic lateral sclerosis research."

Türkçe: "Buz Kovası Meydan Okuması, amyotrofik lateral skleroz araştırmaları için önemli fonlar topladı."


English: "Amyotrophic lateral sclerosis progresses at different rates for each individual."

Türkçe: "Amyotrofik lateral skleroz, her birey için farklı hızlarda ilerler."

Yorumlar