An abundance of caution idiom ne demek?

"An abundance of caution" ifadesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "bir bolluk", "of" (bir ilişki ya da aidiyeti gösteren bağlaç), "caution" (ihtiyat, dikkat) anlamına gelir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde ise, "aşırı derecede dikkatli olma" ya da "her ihtimale karşı maksimum düzeyde önlem alma" anlamına gelir.

Bu ifade, genellikle potansiyel risklerin önlenmesi için alınan ekstra önlemleri ifade etmek için kullanılır ve bu önlemlerin bazen gereğinden fazla olabileceğini ima edebilir.

Mecazi anlamı, bir kişinin veya organizasyonun, olası sorunları önlemek için normalden çok daha fazla tedbir almasıdır.İşte "an abundance of caution" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The event was cancelled out of an abundance of caution due to the weather forecast."

Türkçe: "Etkinlik, hava tahmini nedeniyle aşırı derecede dikkatli olmak amacıyla iptal edildi."


English: "We are working from home out of an abundance of caution during the pandemic."

Türkçe: "Pandemi sırasında her ihtimale karşı evden çalışıyoruz."


English: "The schools were closed for the day out of an abundance of caution after receiving a threat."

Türkçe: "Bir tehdit alındıktan sonra, okullar aşırı derecede dikkatli olmak amacıyla gün boyunca kapalı kaldı."


English: "They recalled the product out of an abundance of caution, even though no incidents had been reported."

Türkçe: "Herhangi bir olay rapor edilmemiş olmasına rağmen, ürünü aşırı derecede dikkatli olmak amacıyla geri çağırdılar."


English: "Out of an abundance of caution, we've decided to postpone our travel plans."

Türkçe: "Aşırı derecede dikkatli olmak amacıyla, seyahat planlarımızı ertelemeye karar verdik."

Yorumlar