An ace up your sleeve idiom ne demek?

"An ace up your sleeve" ifadesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "bir", "as", "yukarı", "senin", "kol" anlamına gelir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "kendi kozunu saklamak" veya "kolunda bir as saklamak" anlamına gelir.

Bu ifade, genellikle birinin beklenmedik bir avantaja veya sürpriz bir çözüme sahip olduğunu, özellikle zor bir durumda avantaj sağlayacak bir şeye sahip olduğunu belirtmek için kullanılır.

Mecazi anlamı, birinin zor bir durumda lehine dönebilecek gizli bir planı veya avantajı olduğunu belirtir.İşte "an ace up your sleeve" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He always seems to have an ace up his sleeve during negotiations."

Türkçe: "O, müzakereler sırasında her zaman kolunda bir as saklıyor gibi görünüyor."


English: "You might think you're winning, but I've got an ace up my sleeve."

Türkçe: "Kazanıyor olduğunu düşünebilirsin, ama benim kolunda saklı bir asım var."


English: "When it seemed like all was lost, she revealed her ace up her sleeve."

Türkçe: "Her şeyin kaybedildiği gibi göründüğü anda, o kolundaki ası açığa çıkardı."


English: "Having an ace up your sleeve can be the difference between success and failure."

Türkçe: "Kolunda bir as saklamak, başarı ile başarısızlık arasındaki fark olabilir."


English: "Never underestimate someone who might have an ace up their sleeve."

Türkçe: "Kolunda bir as saklayabilecek birini asla küçümseme."

Yorumlar