An acquired taste idiom ne demek?

"An acquired taste" ifadesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "bir", "edinilmiş", "tat" anlamına gelir. Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "zamanla sevmeye başlanan" anlamına gelir.

Bu ifade, başta hoşlanılmayan ancak zamanla alışılıp sevilmeye başlanan şeyler için kullanılır.

Mecazi anlamı, herkesin başta beğenmeyebileceği, ancak zamanla bazı insanların takdir etmeye başladığı bir şeyi belirtir.İşte "an acquired taste" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Black coffee is an acquired taste for many people."

Türkçe: "Siyah kahve, birçok insan için zamanla sevilen bir tattır."


English: "At first, I didn't like jazz music, but I've learned it's an acquired taste."

Türkçe: "Başta caz müziğini sevmemiştim, ancak zamanla sevmeyi öğrendim."


English: "Olives can be an acquired taste; not everyone likes them from the start."

Türkçe: "Zeytinler zamanla sevilen bir tat olabilir; herkes baştan itibaren onları sevmez."


English: "Her sense of humor is definitely an acquired taste."

Türkçe: "Onun mizah anlayışı kesinlikle zamanla sevilen bir türdür."


English: "Fermented foods are often considered an acquired taste due to their strong flavors."

Türkçe: "Fermante edilmiş gıdalar, güçlü lezzetleri nedeniyle genellikle zamanla sevilen bir tat olarak kabul edilir."

Yorumlar