An apple a day keeps the doctor away idiom ne demek?

"An apple a day keeps the doctor away" ifadesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "bir", "elma", "bir", "gün", "doktoru", "uzak", "tutar" anlamına gelir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "Günde bir elma doktora gitmekten seni uzak tutar" anlamına gelir. 

Bu ifade, düzenli olarak elma gibi sağlıklı yiyecekler tüketmenin, sağlığı koruduğu ve hastalıkları önlediği fikrini ifade eder.

Mecazi anlamı, düzenli ve dengeli beslenmenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgular.İşte "an apple a day keeps the doctor away" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "I try to eat healthily; you know what they say, an apple a day keeps the doctor away."

Türkçe: "Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum; bilirsiniz, günde bir elma doktora gitmekten seni uzak tutar."


English: "Even though it's just a saying, there's some truth to 'an apple a day keeps the doctor away'."

Türkçe: "Sadece bir söz olsa da, 'günde bir elma doktora gitmekten seni uzak tutar' ifadesinde bir gerçeklik payı var."


English: "My grandmother always believed in 'an apple a day keeps the doctor away' and lived a healthy life."

Türkçe: "Büyükannem her zaman 'günde bir elma doktora gitmekten seni uzak tutar' inancındaydı ve sağlıklı bir yaşam sürdü."


English: "Incorporating fruits like apples into your diet can be a simple way to stay healthy, as the saying goes, an apple a day keeps the doctor away."

Türkçe: "Sözde olduğu gibi, elma gibi meyveleri diyetinize dahil etmek, sağlıklı kalmak için basit bir yol olabilir; günde bir elma doktora gitmekten seni uzak tutar."


English: "It might not be literal, but eating 'an apple a day keeps the doctor away' encourages people to have a fruit-rich diet."

Türkçe: "Kelimenin tam anlamıyla olmayabilir, ama 'günde bir elma doktora gitmekten seni uzak tutar' insanları meyve zengini bir diyet yapmaya teşvik eder."

Yorumlar