An awful lot idiom ne demek?

"An awful lot" ifadesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "bir", "korkunç", "çok" anlamına gelir.

Ancak tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "çok fazla" veya "gerçekten çok" anlamına gelir ve genellikle bir şeyin miktarını veya derecesini vurgulamak için kullanılır.

Bu ifade genellikle mecazi bir anlam taşır ve abartılı bir şekilde büyük bir miktarı veya dereceyi ifade etmek için kullanılır.İşte "an awful lot" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "I have an awful lot of work to do before the deadline."

Türkçe: "Son tarih öncesinde yapmam gereken gerçekten çok iş var."


English: "She spends an awful lot of money on clothes."

Türkçe: "Kıyafetlere gerçekten çok para harcıyor."


English: "We've seen an awful lot of changes in the industry lately."

Türkçe: "Son zamanlarda endüstride gerçekten çok fazla değişiklik gördük."


English: "He knows an awful lot about ancient history."

Türkçe: "Antik tarih hakkında gerçekten çok şey biliyor."


English: "They've had an awful lot of problems with their new house."

Türkçe: "Yeni evleriyle gerçekten çok fazla problem yaşadılar."

Yorumlar