An ear for something idiom ne demek?

"An ear for something" ifadesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "bir", "kulak", "için", "bir şey" anlamına gelir.

Ancak tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "bir şeye iyi kulak sahibi olmak" veya "bir konuda iyi bir algıya sahip olmak" anlamına gelir.

Genellikle müzik, dil gibi alanlarda doğal bir yeteneği veya hassasiyeti ifade etmek için kullanılır. Bu ifade mecazi bir anlam taşır ve bir kişinin belirli bir alandaki doğal yeteneğini veya özel bir algısını vurgular.İşte "an ear for something" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "She has an ear for music and can play several instruments."

Türkçe: "Müziğe iyi bir kulağı var ve birkaç enstrüman çalabilir."


English: "He's got an ear for languages and picks up new ones easily."

Türkçe: "Dillere iyi bir kulağı var ve yeni dilleri kolayca öğrenir."


English: "My teacher has an ear for poetry and can analyze any poem deeply."

Türkçe: "Öğretmenimin şiire iyi bir kulağı var ve herhangi bir şiiri derinlemesine analiz edebilir."


English: "As a musician, having an ear for tone and rhythm is essential."

Türkçe: "Bir müzisyen olarak, ton ve ritme iyi bir kulağa sahip olmak esastır."


English: "She has an ear for accents and can mimic them accurately."

Türkçe: "Aksanlara iyi bir kulağı var ve onları doğru bir şekilde taklit edebilir."

Yorumlar