An easy touch idiom ne demek?

"An easy touch" ifadesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "bir", "kolay", "dokunuş" anlamına gelir.

Ancak bu ifade, tamamen Türkçeye çevrildiğinde ve mecazi anlamıyla kullanıldığında, kolayca ikna edilebilen veya başkaları tarafından kolaylıkla faydalanılan bir kişi anlamına gelir. Genellikle maddi konularda başkalarına cömertçe yardım eden veya kolaylıkla para harcayan kişiler için kullanılır.İşte "an easy touch" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Everyone knows he's an easy touch when it comes to lending money."

Türkçe: "Herkes, para ödünç verme konusunda onun kolay ikna edilebilen biri olduğunu bilir."


English: "She's always been an easy touch for her grandchildren, spoiling them with gifts."

Türkçe: "O, torunları için her zaman kolayca faydalanılan biri olmuştur, onları hediyelerle şımartır."


English: "Trying to get more pocket money out of dad? You know he's an easy touch."

Türkçe: "Babadan daha fazla harçlık almaya mı çalışıyorsun? Onun kolay ikna edilebilen biri olduğunu biliyorsun."


English: "My friends think I'm an easy touch because I can't say no when they ask for help."

Türkçe: "Arkadaşlarım yardım istediklerinde hayır diyememekten dolayı beni kolayca faydalanılan biri olarak görüyorlar."


English: "He might seem like an easy touch, but he's getting wise to people taking advantage of his generosity."

Türkçe: "O, kolayca faydalanılan biri gibi görünebilir ama cömertliğinden faydalanan insanları fark etmeye başlıyor."

Yorumlar