An element of something phrase ne demek?

"An element of something" ifadesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "bir", "unsur", "bir şeyin" anlamına gelir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde ise genellikle bir durumun, konunun veya mesele içerisindeki önemli bir parçası veya özelliği anlamına gelir.

Bu ifade, genelde bir bütünün içindeki belirli bir parçaya veya bir durumun içerisindeki belirli bir yönü vurgulamak için kullanılır. Mecazi anlamda ise, genellikle bir durumu, hissi veya deneyimi oluşturan önemli bir bileşeni ifade eder.İşte "an element of something" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "There's always an element of risk in starting a new business."

Türkçe: "Yeni bir iş kurarken her zaman bir risk unsuru vardır."


English: "His speech contained an element of truth, but it was mostly exaggerated."

Türkçe: "Konuşması bir gerçeklik unsuru içeriyordu, ancak çoğunlukla abartılıydı."


English: "There is an element of uncertainty in the weather forecast for tomorrow."

Türkçe: "Yarın için hava tahmininde bir belirsizlik unsuru var."


English: "The movie had an element of suspense that kept the audience on the edge of their seats."

Türkçe: "Film, seyirciyi koltuklarının kenarında tutan bir gerilim unsuru içeriyordu."


English: "In every joke, there is an element of truth."

Türkçe: "Her şakada bir gerçeklik unsuru vardır."

Yorumlar