An elephant in the room idiom ne demek?

"An elephant in the room" ifadesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "bir", "fil", "oda içinde" anlamına gelir.

Bu ifadenin tam Türkçe karşılığı ise "görmezden gelinen büyük sorun" veya "herkesin farkında olduğu ama konuşulmayan büyük problem" demektir.

Mecazi anlamda, genellikle bir grup insan arasında açıkça konuşulmayan, ancak herkesin farkında olduğu büyük bir sorun veya konforlu olmayan bir gerçeklik anlamına gelir.İşte "an elephant in the room" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The company's financial difficulties were like an elephant in the room during the meeting."

Türkçe: "Şirketin mali zorlukları, toplantı sırasında odadaki fil gibiydi."


English: "Everyone pretended not to notice, but the recent layoffs were the elephant in the room."

Türkçe: "Herkes fark etmemiş gibi davrandı, ancak yakın zamandaki işten çıkarmalar odadaki fil gibiydi."


English: "At family gatherings, uncle's drinking problem is the elephant in the room."

Türkçe: "Aile toplantılarında, amcanın içki problemi odadaki fil gibidir."


English: "We need to address the elephant in the room: our project is far behind schedule."

Türkçe: "Odadaki fili ele almalıyız: projemiz programın çok gerisinde."


English: "Ignoring the elephant in the room won't make the issue go away."

Türkçe: "Odadaki fili görmezden gelmek, sorunu ortadan kaldırmayacak."

Yorumlar