An eye for an eye (and a tooth for a tooth) idiom ne demek?

"An eye for an eye (and a tooth for a tooth)" ifadesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "bir göz karşılığında bir göz (ve bir diş karşılığında bir diş)" anlamına gelir.

Bu ifadenin tam Türkçe karşılığı, zarar veren birine aynı şekilde zarar verilerek adaletin sağlanacağı fikrini ifade eder.

Mecazi anlamda, bu ifade genellikle misilleme veya intikamı meşru gösteren bir adalet anlayışını temsil eder.İşte "an eye for an eye (and a tooth for a tooth)" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He believed in the principle of an eye for an eye, thinking it was the only way to keep order."

Türkçe: "Düzeni sağlamanın tek yolunun bir göz karşılığında bir göz ilkesi olduğunu düşünüyordu."


English: "The ancient laws were based on the concept of an eye for an eye and a tooth for a tooth."

Türkçe: "Antik yasalar, bir göz karşılığında bir göz ve bir diş karşılığında bir diş kavramına dayanıyordu."


English: "Seeking revenge, he said, 'It's an eye for an eye and a tooth for a tooth.'"

Türkçe: "İntikam ararken, 'Bir göz karşılığında bir göz ve bir diş karşılığında bir diş' dedi."


English: "Critics argue that an eye for an eye approach does not solve the underlying problems."

Türkçe: "Eleştirmenler, bir göz karşılığında bir göz yaklaşımının altında yatan sorunları çözmediğini savunuyor."


English: "Adopting an eye for an eye mentality can lead to endless cycles of violence."

Türkçe: "Bir göz karşılığında bir göz mantalitesini benimsemek, sonsuz şiddet döngülerine yol açabilir."

Yorumlar