An eye for an eye idiom ne demek?

"An eye for an eye" ifadesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "bir göz karşılığında bir göz" anlamına gelir.

Bu ifadenin tam Türkçe karşılığı, birine yapılan bir zararın, aynı şekilde karşılık verilerek ödetilmesi gerektiği düşüncesini ifade eder.

Mecazi anlamda, bu ifade genellikle adaletin misilleme yoluyla sağlanacağına dair eski bir anlayışı temsil eder ve modern hukukta genellikle olumsuz bir anlam taşır, çünkü sonsuz bir intikam döngüsüne yol açabileceği düşünülür.İşte "an eye for an eye" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Some people still believe in the old principle of an eye for an eye."

Türkçe: "Bazı insanlar hâlâ eski bir göz karşılığında bir göz ilkesine inanıyor."


English: "The concept of an eye for an eye is considered outdated in modern justice systems."

Türkçe: "Bir göz karşılığında bir göz kavramı, modern adalet sistemlerinde modası geçmiş olarak kabul edilir."


English: "Living by the rule of an eye for an eye can lead to never-ending conflicts."

Türkçe: "Bir göz karşılığında bir göz kuralına göre yaşamak, bitmek bilmeyen çatışmalara yol açabilir."


English: "The teacher explained that 'an eye for an eye' might not always result in justice."

Türkçe: "Öğretmen, 'bir göz karşılığında bir göz'ün her zaman adaletle sonuçlanmayabileceğini açıkladı."


English: "He criticized the 'an eye for an eye' mentality, arguing it perpetuates violence."

Türkçe: "'Bir göz karşılığında bir göz' mantığını eleştirdi, bunun şiddeti sürdürdüğünü savundu."

Yorumlar