An iron hand/fist in a velvet glove idiom ne demek?

"An iron hand/fist in a velvet glove" ifadesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "kadife bir eldiven içinde demir bir el/yumruk" anlamına gelir.

Bu ifadenin tam Türkçe karşılığı, dışarıdan nazik ve yumuşak görünse de aslında çok sert ve katı bir yönetim veya tutum sergileyen kişiyi ifade eder.

Mecazi anlamda, bu ifade, nazik görünüm altında sert politikaları veya kararlılığı gizleyen liderler veya yöneticiler için kullanılır.İşte "an iron hand/fist in a velvet glove" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "She rules her team with an iron fist in a velvet glove, managing to be both loved and respected."

Türkçe: "Takımını kadife bir eldiven içinde demir bir yumrukla yönetiyor, hem seviliyor hem de saygı görüyor."


English: "His leadership style is like an iron hand in a velvet glove; firm but fair."

Türkçe: "Liderlik tarzı, kadife bir eldiven içinde demir bir el gibi; sert ama adil."


English: "The new policy was introduced with an iron fist in a velvet glove, enforcing rules without sparking too much opposition."

Türkçe: "Yeni politika, çok fazla muhalefet yaratmadan kuralları uygulayarak, kadife bir eldiven içinde demir bir yumrukla tanıtıldı."


English: "He negotiates with an iron fist in a velvet glove, achieving his goals while appearing conciliatory."

Türkçe: "Uzlaşmacı görünürken hedeflerine ulaşmak için kadife bir eldiven içinde demir bir yumrukla pazarlık yapıyor."


English: "To manage such a diverse team, you need to have an iron hand in a velvet glove, balancing kindness with discipline."

Türkçe: "Bu kadar çeşitli bir takımı yönetmek için, kadife bir eldiven içinde demir bir el olmalısınız, nezaketi disiplinle dengelemelisiniz."

Yorumlar