An old/a wise head on young shoulders idiom ne demek?

"An old/a wise head on young shoulders" ifadesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "genç omuzlarda yaşlı/akıllı bir baş" anlamına gelir.

Bu ifadenin tam Türkçe karşılığı, yaşına göre beklenenden daha olgun veya daha akıllı davranışlar sergileyen genç bir kişiyi tanımlamak için kullanılır.

Mecazi anlamda, genellikle genç yaşta olmasına rağmen olgunluk ve bilgelik gösteren kişiler için kullanılır.İşte "an old/a wise head on young shoulders" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Despite being only fifteen, she shows such maturity in her decisions, truly an old head on young shoulders."

Türkçe: "Sadece on beş yaşında olmasına rağmen kararlarında büyük bir olgunluk gösteriyor, gerçekten de genç omuzlarda yaşlı bir baş."


English: "He's an old head on young shoulders, always providing sound advice beyond his years."

Türkçe: "O, genç omuzlarda yaşlı bir baş, her zaman yaşına göre sağlam tavsiyelerde bulunuyor."


English: "For a twenty-year-old, she has an old head on her shoulders, managing her business remarkably well."

Türkçe: "Yirmi yaşında olmasına rağmen omuzlarında yaşlı bir başı var, işini olağanüstü bir şekilde yönetiyor."


English: "He may be young, but he's got a wise head on his shoulders, always thinking ahead."

Türkçe: "Genç olabilir, ama omuzlarında akıllı bir başı var, her zaman ileriyi düşünüyor."


English: "It's rare to see such a wise head on young shoulders, she's destined for great things."

Türkçe: "Genç omuzlarda bu kadar akıllı bir baş görmek nadirdir, o büyük şeyler için doğmuş."

Yorumlar