An orgy of something phrase ne demek?

"An orgy of something" kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "bir şeyin aşırılığı" anlamına gelir.

Bu ifade genellikle bir olayın veya eylemin aşırı ve kontrolsüz bir şekilde gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır.

Mecazi anlamda, genellikle olumsuz bir bağlamda, aşırıya kaçma, kontrolsüz davranış veya fazlasıyla induljans (aşırı hoşgörü) gösterme durumunu ifade eder.İşte "an orgy of something" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The festival turned into an orgy of destruction when the crowd started to riot."

Türkçe: "Kalabalık ayaklanmaya başladığında, festival yıkımın aşırılığına dönüştü."


English: "The movie was an orgy of violence, with more emphasis on bloodshed than on plot."

Türkçe: "Film, konudan çok kan dökülmesine daha fazla vurgu yapılarak şiddetin aşırılığıydı."


English: "After winning the championship, the city was an orgy of celebration."

Türkçe: "Şampiyonluğu kazandıktan sonra, şehir kutlamanın aşırılığına büründü."


English: "The corrupt politician indulged in an orgy of greed, accepting bribes left and right."

Türkçe: "Yolsuz politikacı, sağa sola rüşvet kabul ederek açgözlülüğün aşırılığına daldı."


English: "The art exhibition was an orgy of color, with vivid paintings filling every wall."

Türkçe: "Sanat sergisi, her duvarı dolduran canlı tablolarla renklerin aşırılığıydı."

Yorumlar