An ounce of prevention is worth a pound of cure idiom ne demek?

"An ounce of prevention is worth a pound of cure" kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "önlemin bir ons'u tedavinin bir pound'una değer" anlamına gelir.

Bu deyim, sorunlar ortaya çıkmadan önce alınan önlemlerin, sorunları çözmeye çalışmaktan çok daha değerli ve etkili olduğunu ifade eder.

Mecazi anlamda, sorunları başlamadan önce önlemek, onlarla başa çıkmak için yapılan çabalardan ve harcanan kaynaklardan daha az maliyetli ve zahmetli olduğunu vurgular.İşte "an ounce of prevention is worth a pound of cure" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Installing a good antivirus software is an ounce of prevention that's worth a pound of cure in the digital world."

Türkçe: "İyi bir antivirüs yazılımı kurmak, dijital dünyada bir pound tedaviye değer bir önlem onsudur."


English: "The city invested in flood barriers as an ounce of prevention, knowing it's worth a pound of cure compared to the cost of flood damage."

Türkçe: "Şehir, sel zararlarının maliyetine kıyasla bir pound tedaviye değer bir önlem olarak sel bariyerlerine yatırım yaptı."


English: "Regular exercise and a healthy diet are an ounce of prevention that is worth a pound of cure for many chronic diseases."

Türkçe: "Düzenli egzersiz ve sağlıklı bir diyet, birçok kronik hastalık için bir pound tedaviye değer bir önlemin onsudur."


English: "The government's campaign on smoking cessation is an attempt to provide an ounce of prevention that's worth a pound of cure for public health."

Türkçe: "Hükümetin sigarayı bırakma kampanyası, halk sağlığı için bir pound tedaviye değer bir önlem onsunu sağlama girişimidir."


English: "By teaching children about the importance of consent and boundaries, we're giving them an ounce of prevention that's worth a pound of cure."

Türkçe: "Çocuklara rıza ve sınırların önemini öğreterek, onlara bir pound tedaviye değer bir önlem onsunu veriyoruz."

Yorumlar