Anabolic steroid ne demek?

"Anabolic steroid" kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "anabolik steroid" anlamına gelir.

Bu terim, kas kütlesinin artırılmasında ve spor performansının iyileştirilmesinde kullanılan sentetik maddeleri ifade eder.

"Anabolik" kelimesi, vücutta hücre yapısının büyümesini ve çoğalmasını teşvik eden süreçlere atıfta bulunur, "steroid" ise bu maddelerin kimyasal yapısını belirtir. Mecazi bir anlamı yoktur, genellikle sporda performans artırıcı olarak kullanımı ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili tartışmalarla bağlantılıdır.İşte "anabolic steroid" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Many athletes have been banned from competition for using anabolic steroids."

Türkçe: "Birçok atlet, anabolik steroid kullanımı nedeniyle yarışmalardan men edilmiştir."


English: "Anabolic steroids can lead to significant health risks if abused."

Türkçe: "Anabolik steroidler, kötüye kullanıldığında önemli sağlık risklerine yol açabilir."


English: "Despite the controversy, some bodybuilders continue to use anabolic steroids to enhance their muscle growth."

Türkçe: "Tartışmalara rağmen bazı vücut geliştiriciler, kas büyümelerini artırmak için anabolik steroid kullanmaya devam etmektedir."


English: "The illegal market for anabolic steroids is thriving due to the demand from athletes and bodybuilders."

Türkçe: "Sporcular ve vücut geliştiricilerden gelen talep nedeniyle anabolik steroidlerin illegal pazarı gelişmektedir."


English: "Research shows long-term use of anabolic steroids can have adverse effects on the heart and liver."

Türkçe: "Araştırmalar, anabolik steroidlerin uzun süreli kullanımının kalp ve karaciğer üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğini göstermektedir."

Yorumlar