Anachronistic ne demek?

"Anachronistic" kelime kelime Türkçeye "zamansal uyumsuzluk" anlamına gelir.

Tam anlamıyla, bir kişi, nesne, olay veya fikrin tarihsel olarak ait olduğu dönemden farklı bir zaman diliminde yer alması durumunu ifade eder.

Bu terim, genellikle tarihî dönemleri tasvir ederken zamanın dışında kalan unsurlar için kullanılır. Mecazi anlamda, modası geçmiş, güncelliğini yitirmiş ya da zamanının ötesinde olan herhangi bir şey için de kullanılabilir.İşte "anachronistic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The movie was full of anachronistic elements, like a Roman soldier using a wristwatch."

Türkçe: "Film, bir Roma askerinin kol saati kullanması gibi zamansal uyumsuzluk öğeleriyle doluydu."


English: "Listening to vinyl records is considered anachronistic by some, but it has made a comeback among audiophiles."

Türkçe: "Bazılarına göre plak dinlemek zamansal uyumsuzluk olarak kabul edilir, ancak bu, ses tutkunları arasında geri döndü."


English: "The use of horse-drawn carriages in the city feels anachronistic in the 21st century."

Türkçe: "Şehirde atlı arabaların kullanımı, 21. yüzyılda zamansal uyumsuzluk hissi veriyor."


English: "His anachronistic views on technology are out of place in today's rapidly advancing world."

Türkçe: "Teknoloji hakkındaki zamansal uyumsuz görüşleri, bugünün hızla ilerleyen dünyasında yerinde değil."


English: "Incorporating anachronistic language into a modern novel can be a stylistic choice."

Türkçe: "Modern bir romana zamansal uyumsuz dil eklemek, stilistik bir tercih olabilir."

Yorumlar