Anaemic ne demek?

"Anaemic" kelimesi, "anemik" anlamına gelir ve genellikle kandaki kırmızı kan hücrelerinin veya hemoglobin düzeyinin düşük olduğu durumları ifade eder.

Bu durum, vücudun dokularına yeterli oksijen taşınmasını engelleyebilir. Mecazi olarak, bir şeyin enerji, güç veya canlılıkten yoksun olduğunu belirtmek için de kullanılabilir.İşte "anaemic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He looked pale and anaemic, which concerned his friends."

Türkçe: "Solgun ve anemik görünüyordu, bu da arkadaşlarını endişelendirdi."


English: "The patient's anaemic condition improved after iron supplementation."

Türkçe: "Hastanın anemik durumu, demir takviyesi aldıktan sonra iyileşti."


English: "The new policy had an anaemic impact on economic growth."

Türkçe: "Yeni politikanın ekonomik büyüme üzerinde anemik bir etkisi oldu."


English: "Despite being anaemic, she participated in the marathon."

Türkçe: "Anemik olmasına rağmen maratona katıldı."


English: "Critics described the movie's plot as anaemic and uninteresting."

Türkçe: "Eleştirmenler, filmin konusunu anemik ve ilgisiz olarak nitelendirdi."

Yorumlar