Anaerobic digestion ne demek?

"Anaerobic digestion" ifadesi, kelime kelime çevrildiğinde "oksijensiz sindirim" anlamına gelir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, bu süreç mikroorganizmaların oksijen varlığı olmadan organik maddeyi parçalayıp enerji ürettiği biyolojik bir işlemi ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur, genellikle atık yönetimi ve yenilenebilir enerji üretimi bağlamlarında kullanılır.İşte "anaerobic digestion" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anaerobic digestion is widely used for the treatment of organic waste."

Türkçe: "Oksijensiz sindirim, organik atıkların arıtılmasında yaygın olarak kullanılır."


English: "Biogas produced by anaerobic digestion can be used as a renewable energy source."

Türkçe: "Oksijensiz sindirimle üretilen biyogaz, yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir."


English: "The anaerobic digestion process converts livestock manure into valuable fertilizers."

Türkçe: "Oksijensiz sindirim süreci, hayvan gübresini değerli gübrelere dönüştürür."


English: "Municipalities are investing in anaerobic digestion facilities to reduce landfill waste."

Türkçe: "Belediyeler, çöplük atıklarını azaltmak için oksijensiz sindirim tesislerine yatırım yapıyorlar."


English: "Anaerobic digestion also reduces greenhouse gas emissions by capturing methane."

Türkçe: "Oksijensiz sindirim ayrıca metanı yakalayarak sera gazı emisyonlarını da azaltır."

Yorumlar