Anaerobic respiration ne demek?

"Anaerobic respiration" ifadesi, kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "oksijensiz solunum" anlamına gelir.

Bu süreç, hücrelerin oksijen varlığı olmadan enerji üretmesi işlemidir ve genellikle oksijenin yetersiz olduğu durumlarda görülür.

Mecazi bir anlamı yoktur; biyoloji ve fizyoloji bağlamlarında kullanılır.İşte "anaerobic respiration" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "During intense exercise, muscles switch to anaerobic respiration due to a lack of oxygen."

Türkçe: "Yoğun egzersiz sırasında, kaslar oksijen eksikliği nedeniyle oksijensiz solunuma geçer."


English: "Yeast cells produce ethanol through anaerobic respiration in the absence of oxygen."

Türkçe: "Maya hücreleri, oksijen yokluğunda oksijensiz solunum yoluyla etanol üretir."


English: "Anaerobic respiration is less efficient than aerobic respiration in terms of energy production."

Türkçe: "Enerji üretimi açısından oksijensiz solunum, aerobik solunuma göre daha az verimlidir."


English: "Some bacteria thrive in environments where anaerobic respiration is necessary for survival."

Türkçe: "Bazı bakteriler, hayatta kalmak için oksijensiz solunumun gerekli olduğu ortamlarda gelişir."


English: "Anaerobic respiration plays a crucial role in the carbon cycle by breaking down organic matter without oxygen."

Türkçe: "Oksijensiz solunum, oksijen olmadan organik maddeyi parçalayarak karbon döngüsünde önemli bir rol oynar."

Yorumlar