Anaesthesia ne demek?

"Anaesthesia" ifadesi, kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "anestezi" anlamına gelir.

Bu, cerrahi işlemler sırasında ağrıyı önlemek veya azaltmak amacıyla kullanılan bir uygulamadır ve hem duyu kaybını hem de bilinç kaybını içerebilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; tıbbi bir terim olarak kullanılır.İşte "anaesthesia" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The patient was put under general anaesthesia for the surgery."

Türkçe: "Hasta, ameliyat için genel anestezi altına alındı."


English: "Local anaesthesia was used to numb the area before the dental procedure."

Türkçe: "Diş işleminden önce bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezi kullanıldı."


English: "The anaesthesiologist carefully monitored the patient's vital signs during anaesthesia."

Türkçe: "Anestezi uzmanı, anestezi sırasında hastanın hayati belirtilerini dikkatlice izledi."


English: "Recovery from anaesthesia can vary depending on the individual and the type of anaesthetic used."

Türkçe: "Anesteziden iyileşme, bireye ve kullanılan anestezik türüne bağlı olarak değişebilir."


English: "Some patients may experience side effects after awakening from anaesthesia."

Türkçe: "Bazı hastalar, anesteziden uyandıktan sonra yan etkiler yaşayabilir."

Yorumlar