Anaesthesiology ne demek?

"Anaesthesiology" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anesteziyoloji" olarak çevrilebilir.

Anesteziyoloji, anestezi uygulaması, hasta bakımı ve ağrı yönetimiyle ilgili tıbbi bir uzmanlık alanıdır.

Mecazi bir anlamı yoktur; özellikle tıp alanında kullanılan bir terimdir.İşte "anaesthesiology" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "She decided to specialize in anaesthesiology after graduating from medical school."

Türkçe: "Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra anesteziyoloji alanında uzmanlaşmaya karar verdi."


English: "Anaesthesiology is critical for ensuring patient safety during surgery."

Türkçe: "Anesteziyoloji, ameliyat sırasında hasta güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir."


English: "The anaesthesiology department works closely with surgeons to plan the best approach for pain management."

Türkçe: "Anesteziyoloji bölümü, ağrı yönetimi için en iyi yaklaşımı planlamak üzere cerrahlarla yakından çalışır."


English: "Advancements in anaesthesiology have greatly reduced the risks associated with anesthesia."

Türkçe: "Anesteziyolojideki ilerlemeler, anestezi ile ilişkili riskleri büyük ölçüde azaltmıştır."


English: "He is attending a conference on the latest research in anaesthesiology."

Türkçe: "Anesteziyolojideki en son araştırmalar hakkında bir konferansa katılıyor."

Yorumlar