Anaesthetic ne demek?

"Anaesthetic" kelimesi kelime kelime Türkçeye "anestezik" olarak çevrilebilir.

Anestezik, ameliyat veya tıbbi müdahaleler sırasında ağrıyı önlemek için kullanılan bir maddeyi ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu kelime genellikle tıbbi bağlamlarda kullanılır.İşte "anaesthetic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The patient was given a local anaesthetic before the dental procedure."

Türkçe: "Hasta, diş işleminden önce lokal anestezik verildi."


English: "General anaesthetic is used to put patients to sleep during major surgeries."

Türkçe: "Genel anestezik, büyük cerrahiler sırasında hastaları uyutmak için kullanılır."


English: "She is allergic to certain types of anaesthetic."

Türkçe: "Belirli türlerdeki anesteziklere alerjisi var."


English: "The anaesthetic wore off a few hours after the surgery."

Türkçe: "Anestezik, ameliyattan birkaç saat sonra etkisini kaybetti."


English: "The use of anaesthetic has revolutionized pain management in medical procedures."

Türkçe: "Anestezik kullanımı, tıbbi işlemlerde ağrı yönetimini devrim niteliğinde değiştirmiştir."

Yorumlar