Anaesthetist ne demek?

"Anaesthetist" kelimesi kelime kelime Türkçeye "anestezi uzmanı" olarak çevrilebilir.

Anestezi uzmanı, ameliyatlar veya diğer tıbbi işlemler sırasında anestezi uygulayan ve hasta üzerindeki etkilerini izleyen bir sağlık profesyonelidir.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim özellikle tıbbi bir mesleği ifade eder.İşte "anaesthetist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anaesthetist carefully monitored the patient's vitals during the operation."

Türkçe: "Anestezi uzmanı, operasyon sırasında hastanın hayati bulgularını dikkatle izledi."


English: "Before the surgery, the anaesthetist explained the anaesthesia process to the patient."

Türkçe: "Ameliyattan önce, anestezi uzmanı hastaya anestezi sürecini açıkladı."


English: "Choosing the right anaesthetist is crucial for a successful surgery."

Türkçe: "Doğru anestezi uzmanını seçmek, başarılı bir ameliyat için çok önemlidir."


English: "The anaesthetist decided on a general anaesthetic for the procedure."

Türkçe: "Anestezi uzmanı, işlem için genel anestezi kararı aldı."


English: "After the accident, she was rushed to the hospital where an anaesthetist was immediately called to assist."

Türkçe: "Kazadan sonra hemen hastaneye kaldırıldı ve bir anestezi uzmanı yardım etmek için hemen çağrıldı."

Yorumlar